rhy.fi
Jäsenet


Mikäli osoitteesi muuttuu, muista ilmoittaa siitä jäsensihteeri Eeva Hyytiäiselle,
eeva.hyytiainen@gmail.com, koska emme saa tietoja automaattisesti.

Vuoden 2023 jäsenmaksukirjeet lähetetään ja toimitetaan heinäkuussa 2023.
Mikäli et saa omaa kirjettäsi heinäkuun loppuun mennessä, ota yhteys jäsensihteeriin,
tiedot yllä.

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.7.2023.

Seuralla on oma Facebook-sivu. Mikäli haluat liittyä sinne, ilmoita jollekin Facebookissa olevalle seuran jäsenelle, joka voi esittää sinua lisättäväksi sinne.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua